Očkování

Očkování v naší zemi je dvojí povinné a nepovinné

Má svá doporučení dané věkem dítěte,vyzrálostí psychomotorickou a aktuálním stavem dítěte, je definováno skladbou očkovacích látek a frekvencí jejich aplikace.
 
Očkování zachránilo mnoho dětských životů. Efekt očkování je historicky nezvratitelný. Současné výhrady některých rodičů k očkování např.vyšší výskyt autismu u očkovaných dětí, není na podkladu tzv. evidence based medicine (léčení založené na důkazech) , ale spíše tzv.evidence based stories (léčení založené na příbězích, nejčastěji internetových). Jediná statisticky jasně doložitelná vazba frekvence autismu se pojí k věku otce. Čím výše, tím více…

Povinné očkování
V naší ambulanci u zdravého, donošeného dítěte,které splňuje zdravotní podmínky aplikace očkovací látky, očkujeme v rámci 3 měsíční prohlídky dítěte tzv. šestivakcinou (Hexacima). Aktuálně se touto vakcinou očkuje v 1.roce celkem 3x, 2x s dvouměsíčním a následně šestiměsíčním odstupem. Mírné prodloužení intervalů neovlivňuje efektivitu očkování.
 
Hexacima poskytuje ochranu jak proti infekcím, které v naší zemi v současnosti prakticky nejsou: záškrt, dětská mozková obrna, tak proti infekcím, které se v populaci vyskytují-tetanus,černý kašel,onemocnění invazivním typem bakterie Haemophillus influensae a virový zánět jater typ B.

Proti spalničkám,zarděnkám a příušnicím (Priorix) očkujeme mezi 13 – 15 měsíci věku dítěte. Toto očkování se opakuje po 5.roce života.
Očkování hexavakcinou a protipneumokokovou vakcinou zpravidla neaplikujeme současně, ale s časovým odstupem cca 14 dnů.

Povinná očkování (plně hrazena ze zdravotního pojištění)


 
Očkování nepovinné – hje na zvážení rodičů

– doporučujeme v kojeneckém věku protipneumokokovou vakcinu (Prevenar nebo Synflorix) a protimeningokokovou vakcinu (Bexsero). Tyto dvě bakterie sice vzácně , ale velmi devastačně mohou ovlivnit život dítěte.

Před nástupem do předškolního zařízení doporučujeme také očkování proti žloutence typu A – nemoc špinavých rukou ( Havrix) 
Ve 13 letech věku dítěte doporučujeme očkování proti vyvolavateli rakoviny děložního čípku, genitálním bradavicím.

další možnosti nepovinného očkování viz níže


Kontraindikací k podání – horečnaté onemocnění. Banální infekt bez teploty není kontraindikací, ale obecně děti raději očkujeme ve stavu plného zdraví a pohody. Minimalizují se tak případné nežádoucí účinky.


Předpokládatelné a předvídatelné nežádoucí účinky vakcin jsou: horečka, změna chování, otok a zarudnutí v místě aplikace.

Tyto příznaky se objevují u cca 10-30% očkovaných dětí, u Hexacimy za 1-2 dny po aplikaci u MMR za 7-14 dnů po aplikaci a následně mizí.
 
Horečka nad 38 st se koriguje obvyklým způsobem,tj.Paralenem či Nurofenem preferenčně čípkovým podáním.  

Dostupné vakcíny:

Povinná očkování plně hrazena ze zdravotního pojištění

Hexacima – očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence typu B,
Haemofilu influenzae, dětské obrně

Infanrix Hexa – očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence typu B,  Haemofilu influenzae, dětské obrně
Priorix – očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím
Boostrix,Adacel – očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli
Boostrix Polio – očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně

Nepovinná očkování plně hrazena ze zdravotního pojištění
Synflorix – očkování proti pneumokokovým infekcím (10ti valentní)
Cervarix – očkování proti rakovině děložního čípku (bivalentní)

Nepovinná očkování částečně hrazena ze zdravotního pojištění
Prevenar 13 – očkování proti pneumokokům (13ti valentní)
Gardasil – očkování proti rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím (kvadrivalentní)

Nepovinná očkování (plně hrazeno pacientem)
Priorix Tetra – očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím
Varilrix – očkování proti planým neštovicím
Rotarix – očkování proti rotavirové infekci
RotaTeq – očkování proti rotavirové infekci
Menveo – očkování proti meningokokové infekci typu A, C, Y a W135
Nimenrix – očkování proti meningokokové infekci typu A, C, Y a W135
Bexsero – očkování proti meningokokové infekci typu B
NeisVac C – očkování proti meningokokové infekci typu C
Havrix 720 – očkování proti žloutence typu A
Havrix 1440 – očkování proti žloutence typu A
FSME-IMMUN 0,25 ml (Junior) – očkování proti klíšťové encefalitidě
FSME-IMMUN 0,5 ml (Adult) – očkování proti klíšťové encefalitidě
Encepur pro děti – očkování proti klíšťové encefalitidě
Encepur pro dospělé – očkování proti klíšťové encefalitidě
Gardasil9 – očkování proti rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím (9ti valentní)
Vaxigrip – očkování proti sezónní chřipce

podrobnější informace také najdete na

https://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/povinne-ockovani-deti