COVID -19

PROSÍM DODRŽUJTE PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ!

https://koronavirus.mzcr.cz/ http://www.szu.cz/

Žádáme rodiče dětí, které byly v rizikovém přímém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na COVID – 19 – aby se od obdržení této informace chovali ZODPOVĚDNĚ !!!

– pro dítě to znamenená že je v „karanténě“, (nesetkávejte se s dalšími lidmi) a objedná se na test (výtěr z krku, ev. nosu), dítě zůstane doma.

Objednání na test k vyšetření- PCR COVID 19 , lze na kterékoliv odběrové místo, kam se dopravíte bez kontaktu s dalšími osobami.

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Žádanku pro Vás zašleme elektronicky po pracovní době do laboratorního systému, pro samotný odběr- vyšetření potřebujete s sebou jen průkaz pojištěnce.

Vzhledem k výraznému přetížení telefonickými konzultacemi prosím preferujte komunikaci emailem zejména pokud jde o zaslání žádanek!!

e-mail : info.ordinace@seznam.cz

Objednání na test naplánujte:

A) Pokud bylo pozitivně testovaná osoba na COVID , se kterou jste se setkali bez příznaků – tak na období 5. -7. den od kontaktu (max 10. den)

B) osoba příznaky měla – tak se objednáte na 1.- 5. den po kontaktu

V případě že je test pozitivní bude dítěti nařízena Izolace.

Pokud je dítě po takovém kontaktu negativní zůstavá celkem 14 dní v karanténě. Návrat do kolektivu – v době kdy je min. 3 dny bez příznaků.

V rodinách je karanténa pro členy rodiny bez možnosti izolace od nakaženého 14 dní – „rodinná karanténa“, možné je i její opakování – „restart karantény“ od dalšího pozitivního člena rodiny.

Pokud máte výsledek pozitivní -zůstává dítě min 14 dní od pozitivního testu v izolaci – poslední 3 dny musí být bez příznaků.

Výsledek testu nám prosím sdělte! Telefonicky nebo emailem

Při pozitivním testu se sami trasujte – kontaktujte své kontakty 5 dní zpětně.

Můžete také využít aplikaci E-ROUŠKA

Co je rizikový kontakt:

http://www.szu.cz/tema/prevence/opatreni-u-osob-vcetne-zdravotnickych-pracovniku-ktere-byly

Pro rodiče dětí s podezřením na onemocnění COVID 19 – !BEZ! přímého kontaktu s nemocným:

Žádáme rodiče, aby své děti s příznaky běžného nachlazení ponechali doma a to 10 dní . Pokud jsou děti minimálně poslední 3 dny této lhůty bez příznaků onemocnění, mohou se vrátit do kolektivu. Dítě omlouvá rodič. Lékaře a hygienu kontaktujte v případě zhoršení stavu.

Na testování RT- PCR posíláme pouze závažné případy a děti rizikové, epidemiologicky významné kontakty.

Tento postup vychází z aktuálního doporučení sdružení praktických dětských lékařů (OSPDL ČLS JEP).

Z usnesení také plyne, že pokud není vyšetření z pohledu lékaře indikováno a přesto je zástupcem dítěte požadováno, je zpoplatněno.

Informační okénko:

Onemocnění covid-19 u dětí probíhá ve většině případů mírně nebo bezpříznakově. Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti do zhruba 15 let nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého.

Mírnou serózní rýmu (dítě se 2x vysmrká) či jedno zakašlání nepovažujeme z odborného hlediska za důvod k vyřazení z kolektivu.

Jednoznačným důvodem pro vyřazení z kolektivu je teplota více než 37,5 st.C i bez dalších projevů onemocnění,“

(OSPDL ČLS JEP)

Nákaza se nyní v ČR zjišťuje výtěrem z nosohltanu, které vyžadují pracné laboratorní zpracování. Výsledek by lidé měli mít většinou do 48 hodin. Jejich cena byla stanovena na maximálně 1674 korun za test a 82 korun za odběr. Některá centra účtují samoplátcům víc, například za přednostní výsledek.

Aktuální informace k nákaze KORONAVIREM – COVID – 19

https://koronavirus.mzcr.cz/ http://www.szu.cz/

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude naše ordinace ošetřovat pouze OBJEDNANÉ PACIENTY

OBJEDNÁNÍ NA ČÍSLE TEL: 326 991 118

Snažíme se omezit setkávání více osob v objektu ordinace.

Důrazně Vás žádáme o dodržování objednaných časů na vyšetření!

Po příchodu do objektu vyčkejte ve vstupní hale, nebo před vchodem na další pokyn sestry!

Na zvonek který je u vrat nezvoňte – je to zvonek do soukromého bytu v ordinaci ho neuslyšíme.

Pokud MÁTE VY NEBO VAŠE DÍTĚ NĚJAKÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE , V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NECHOĎTE MEZI ZDRAVÉ – ZVANÉ A STAV KONZULTUJTE TELEFONICKY, NA PREVENTICNÍ PROHLÍDKU A OČKOVÁNÍ SE PŘEOBJEDNEJTE.

VLOŽENO 9.6.2021 – OČKOVÁNÍ proti onemocnění COVID KOJÍCÍCH ŽEN

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 KOJÍCÍCH ŽEN Konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnostiČLS JEP.3.6. 2021A)

Očkování u kojících žen.

Na základě mechanismu účinku vakcín proti covid-19 vlidském těle nejsou tyto vakcíny považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě. Kojící ženy mohou proto být také očkované proti covid-19.

Bezpečnost očkování kojících žen

Zatím neproběhlo dostatečné množství klinických studií na očkování proti covid-19 u kojících žen. Nejsou tedy dostupná data ohledně bezpečnosti vakcín proti covid-19 u kojících žen, efektu vakcín proti covid-19 na kojené dítě a efektu vakcín proti covid-19 na produkci či exkreci mléka.

První dostupné studie prokazují možnost přenosu protilátek po očkovánído mateřského mléka. Výsledky dostupných studiíVakcíny mRNA COVID-19 vyvolaly robustní protilátkovou imunitu u těhotných a kojících žen simunogenicitou a reaktogenitou podobnou jako u netěhotných žen.

Vakcínou indukovaná imunitní odpověď byla významně větší než reakce na přirozenou infekci.Všechny titry protilátek byly vyšší než titry vyvolané SARS-CoV-2 během těhotenství.

IgG specifické protilátky proti SARS-CoV-2 po očkování byly přítomny ve všech vzorcích pupečníkové krve a mateřského mléka.Byl tak zaznamenán přenos protilátek na novorozence prostřednictvím placenty a mateřského mléka. Očkování těhotných a kojících žen by tak mohlo poskytovat jak maternální, tak neonatální ochranu před onemocněnímcovid-19.