Ceník

Ceník služeb neplacených zdravotními pojišťovnami

 

Přihláška na školku // a každá další
  100 Kč
// 50 kč
 Lékařské  potvzení o zdravotní způsobilosti  ke studiu na učilišti,   střední škole, nebo  vysoké škole 
– první  potvzení // a každá další

 
200 Kč //100 kč

Vystavení náhradního dokladu – např. očkovacího průkazu
 
100 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro ŠVP, LT, plavání

  100 kč

Řidičský průkaz
 
300 Kč

Rozšíření řidičského průkazu
 
150 kč
Potravinářský zdravotní průkaz  
100 kč
Výpis ze zdravotní dokumentace  
100 kč

Nastřelení náušnic
  500 kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta
  250 kč

Vyplnění formuláře o pojistné události
 
150 kč
   

Potvrzení o zdravotním stavu pro cesty do zahraničí
 
200 Kč
Vyplnění formuláře v cizím jazyce  
500 kč
  Aplikace nepovinného očkování    
150 Kč
vyšetření pacientů z EU, Norska, Islandu,  Švýcarska,  Lichnštějnska
– při předložení všech nutných  dokumentů  – úhrada dle smluvní ZP
-při nepředložení všech nutných dokumentů – 1 bod  ZP ČP =1kč // kontrolní vyšetření
    500Kč
// 250 kč

Záloha za půjčení pomůcky
 
500 Kč